O centru

Centrum služeb sociální prevence Teplá bude místem, ve kterém se pod jednou střechou bude nacházet řada sociálních služeb určených pro podporu osob nacházejících se v tíživé životní situaci. Může jimi být např. dlouhodobá nezaměstnanost, chudoba, špatné podmínky k bydlení, apod.

Centrum bude otevřené pro všechny obyvatele Teplé a spádových oblastí, kteří budou moci využívat jeho služeb. Tyto služby musí být zřízeny v souladu se zákonem o sociálních službách, poskytovat je budou profesionálové s vysokoškolským vzděláním, kteří budou odborně připraveni na práci s lidmi, kteří budou do centra docházet. Pro město Teplá tak vznikne síť potřebných sociálních služeb, které budou všem místním občanům pomáhat ve chvíli, kdy se ocitnou ve složité sociální situaci.

Centrum bude nabízet následující služby:
 

  • Nízkoprahové zařízení pro mládež – místo, kam mohou docházet děti a mládež ve věku 15 až 26 let a aktivně zde trávit svůj volný čas. Kromě možnosti trávení volného času zde budou probíhat besedy a přednášky, mladí lidé se budou moci obrátit i na poradce, se kterými tu mohou v bezpečném prostředí řešit své problémy. Dostatečná nabídka možností aktivního trávení volného času je klíčová pro předcházení trestné činnosti nebo užívání drog pramenících z toho, když tito mladí de facto žijí na ulici. Klub bude otevřený od pondělí do pátku mezi 13tou a 18tou hodinou.
     
  • Sociálně aktivizační služby – v prostorách centra budou moci rodiče navštěvovat přednášky a besedy například na téma, jak sestavit rodinný rozpočet, jak řešit výchovné problémy v rodině, rodiče dětí se budou moci setkávat v Klubu rodičů, děti budou moci do centra docházet na doučování a připravovat se do školy v případech, kdy k tomu nemají doma dostatečné podmínky. Tato služba bude probíhat i terénní formou, to znamená, že pracovníci poskytující tuto službu budou pravidelně navštěvovat rodiny, které mají problémy i u nich v domácnosti.
     
  • Odborné poradenství / Občanská poradna – mladí lidé i dospělí a senioři se budou moci obracet na bezplatnou poradnu a řešit zde například své problémy se zadlužením nebo požádat o pomoc při jednání s úřady. Opět předpokládáme, že možnost prevence negativních jevů a řešení problémů, dokud je čas, je výhodnější, než následné trestání viníků nebo narůstání dalších a dalších problémů. Poradna bude nabízet také právní poradenství např. při rozvodech, exekucích, apod.