Otázky a odpovědi

Bude centrum nabízet ubytování?

Centrum nebude mít žádné ubytovací kapacity. Nebude tedy žádnou ubytovnou ani noclehárnou, která by nabízela přístřeší osobám v sociálně tíživé situaci.

—————

Bude centrum přitahovat problémovou mládež?

Centrum nebude místem, kde by se scházela problémová mládež nebo kde by docházelo k užívání alkoholu nebo drog. Nízkoprahové zařízení má přísná pravidla, ten kdo je nebude dodržovat, bude z klubu vyloučen.

—————

Kolik peněz se bude čerpat z dotace?

Celková částka projektu je 12 454 709 Kč. Z dotace město obdrží 9 690 519 Kč. Z účtu města je spolufinancování ve výši 2 764 190 Kč. Spolufinancování je z důvodu, že součástí projektu je vybudování multifunkčního venkovního hřiště, které však v projektu bylo neuznatelným nákladem. S tímto jsme souhlasili před podáním projektu a plán vybudovat zde takovéto hřiště sahá do daleko delší minulosti a jiného vedení města.

—————

Co projekt vlastně obsahuje technicky?

Novou budovu za stávající školní dílny, sportovní hřiště s umělým povrchem, mantinely, osvětlení,  parkovací místa, dětské hřiště s prolejzačkou a houpačkou, nový chodník a sítě.

—————

Jaké služby zde budou nabízeny?


- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- Odborné sociální poradenství

Popis těchto služeb najdete v záložkách. Všechny tyto služby musí být poskytovány na základě zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách, její činnost podléhá vysokým nárokům na kvalitu a následné kontrole.

 

—————

Proč toto centrum má být zřízeno právě v Teplé?

Město Teplá se dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností, nízkou vzdělaností občanů, dluhovou a drogovou problematikou. Všechny tyto problémy mohou dovést místní občany do náročných životních situací, které by přítomnost centra mohlo výrazně pozitivně ovlivnit. Služby a aktivity centra budou otevřeny pro všechny obyvatele města. Centrum by mělo být v Teplé, protože je pro město velmi výhodné mít na svém území místo, kam si lidé mohou dojít pro radu a pro pomoc, ve chvíli, kdy se dostanou do potíží. Ne vždycky si z nich dokážeme pomoci sami. Což asi také každý z nás docela dobře zná.

—————

Co centrum přinese našemu městu?

Nové sociální služby, dětské hřiště, sportovní hřiště, vytvoření dalších pracovních míst v Teplé (pracovníci centra, kterých bude min. 8). Přínos je ve zvýšení občanské vybavenosti města.

—————

Kdo bude hradit provoz?

Provoz bude do 30. 6. 2015 hrazen z navazujícího projektu. Po tuto dobu má město garanci hrazení provozních nákladů z projektu EU. Po tomto období bude město zpracovávat navazující projekt do dalšího projektového období. V projektu jsou různé alternativy financování i pro případ, že by dotace nebyly přiděleny.  

—————

Kde jinde to funguje?

Centrum je ověřené řešení problémů občanů města. Podobná centra již dnes fungují v Krásné Lípě na Šluknovsku, v Chebu nebo Bílině a přináší uklidnění do soužití ve městě. V těchto městech se ukazují pozitivní dopady služeb centra na mládež, které se projevují na bezpečí ve městě. 

—————

Budou se služby platit?

Ne, služby budou pro všechny osoby zdarma. Pokud bude někdo potřebovat např. právní poradenství v poradně, tato služba mu bude zprostředkována zdarma. Stejně tak to bude pokud bude mladý člověk chtít trávit volný čas v centru, nebo dítě bude potřebovat doučování. 

—————