Produkty

Služby pro rodiny s dětmi

Služby pro rodiny s dětmi
  Služby pro rodiny s dětmi (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) jsou sociální službou, která je zřizována na základě zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách, její činnost podléhá vysokým nárokům na kvalitu a následné kontrole. Tuto službu poskytují odborní pracovníci,...

—————

Centrum pro mládež

Centrum pro mládež
Centrum pro mládež (Nízkoprahové zařízení pro mládež) je místo, kam mohou docházet děti a mládež ve věku 15 až 26 let a aktivně zde trávit svůj volný čas. Klub bude mít např. učebnu pro PC kurz, doučování, fotodílnu, výtvarnou dílnu. Kromě volnočasových aktivit zde mohou probíhat besedy a...

—————

Odborné poradenství

Odborné poradenství
Odborné sociální poradenství je určeno osobám od 14 do 80 let věku, jsou to klienti (jednotlivci, rodiny, skupiny, páry), kteří nedokáží řešit svou nepříznivou sociální situaci vlastními prostředky a silami. Jedním z významných rysů  složité životní situace obyvatel lokalit na Tepelsku je...

—————